Ημέρα

21 Ιανουαρίου, 2020

Πρόσληψη εργάτη γενικών καθηκόντων για τα νεκροταφεία της Κω

Το Δ.Σ. του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω, έχοντας υπόψη: Το άρθρο 17 του υπ’ αριθμόν 12/2-5-1929 Τοπικού Διατάγματος «Περί αναδιοργανώσεως και διαχείρισης των περιουσιών Βακούφ», Την υπ’ αριθμόν 19/29-4-1947 Προκήρυξη του τέως Στρατιωτικού Διοικητή Δωδεκανήσου, Την υπ’ αριθμόν 1/8-1-2020 απόφαση του...
Περισσότερα