Ημέρα

28 Ιουλίου, 2022

Μίσθωση αγροκτημάτων με πλειοδοτικό διαγωνισμό, αρ. πρωτ. 151

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω, διακηρύττει ότι, Δυνάμει της με αριθμό 15/10-7-2022, θέμα 5ο, απόφαση του Δ.Σ. του Βακούφ Κω, εγκρίθηκε η μίσθωση με πλειοδοτικό διαγωνισμό 31 αγροκτημάτων που βρίσκονται στην Κω εξοχή και σε διάφορα χωριά της Κω....
Περισσότερα