Ημέρα

10 Φεβρουαρίου, 2023

Υπογραφή σύμβασης του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ DEFTERDAR ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΩ”

Για την εκτέλεση του έργου: “Αποκατάσταση Τεμένους Defterdar και της Κρήνης της Κάθαρσης στην Κω”, προϋπολογισμού εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριάντα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτών (980.035,11 €), εναρίθμου έργου της ΣΑΤΑ 014 – 2022ΤΑ01400067. Στην Αθήνα σήμερα, στις 01 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα...
Περισσότερα

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης 10.02.2023

Η συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας, φαρμάκων, ρουχισμού και ειδών πρώτης ανάγκης από τον Οργανισμό Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω για τους σεισμόπληκτους Τουρκίας – Συρίας θα συνεχιστεί έως και την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023. Η συγκέντρωση πραγματοποιείται καθημερινά στον προσωρινό χώρο λατρείας (Αίθουσα...
Περισσότερα