Ημέρα

19 Απριλίου, 2023

Αγορά νέας νεκροφόρας

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω προέβη στην αγορά νέας νεκροφόρας, για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών κηδείας στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.