Ημέρα

8 Νοεμβρίου, 2023

Εκποίηση ενός οικοπέδου με φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό ΝΟΕ 2023

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω, δυνάμει της με αριθμό 25/12-10-2023 θέμα 1ο απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω, το σχετικό πρακτικό της οποίας εγκρίθηκε νομίμως από την Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αιγαίου με την υπ’ αριθμόν...
Περισσότερα

Μίσθωση αγροκτημάτων με πλειοδοτικό διαγωνισμό ΝΟΕ 2023

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω, διακηρύττει ότι, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα 634 που αφορά στην μίσθωση αγροκτημάτων με πλειοδοτικό διαγωνισμό, και βάσει της με αριθμό 26/18-10-2023, θέμα 1ον, απόφαση...
Περισσότερα