Ημέρα

2 Απριλίου, 2024

Πρακτικό της 11ης συνεδρίασης του ΔΣ την 2η Απριλίου 2024

Στην Κω και στο γραφείο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω στην οδό Μητροπόλεως 1, σήμερα την 2η του μηνός Απριλίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ...
Περισσότερα

Έκθεση των κειμηλίων (γέννων) του Προφήτη μας προς θέαση των πιστών.

</ 5 Απριλίου ημέρα Παρασκευή λόγω της νύχτα Καντίρ, το βραδύ μετά την Προσευχή Ταραβίχ ώρα 22:00 ( στο Τζαμί) θα εκθετεί  προς θέαση των πιστών τα κειμήλια (γέννων) του Προφήτη μας. Όλοι οι θρησκευόμενοι αδελφοί και αδελφές μας είναι καλεσμένοι.  ...
Περισσότερα