Νέο Μουσουλμανικό Νεκροταφείο

  • Νέο Μουσουλμανικό Νεκροταφείο
  • Νέο Μουσουλμανικό Νεκροταφείο
  • Νέο Μουσουλμανικό Νεκροταφείο
  • Νέο Μουσουλμανικό Νεκροταφείο
  • Νέο Μουσουλμανικό Νεκροταφείο
  • Νέο Μουσουλμανικό Νεκροταφείο
  • Νέο Μουσουλμανικό Νεκροταφείο
  • Νέο Μουσουλμανικό Νεκροταφείο
  • Νέο Μουσουλμανικό Νεκροταφείο

Πληροφορίες

Τοποθεσία Χωριό Πλατάνι

Περιγραφή