Παλιό Μουσουλμανικό Νεκροταφείο

  • Παλιό Μουσουλμανικό Νεκροταφείο
  • Παλιό Μουσουλμανικό Νεκροταφείο
  • Παλιό Μουσουλμανικό Νεκροταφείο
  • Παλιό Μουσουλμανικό Νεκροταφείο
  • Παλιό Μουσουλμανικό Νεκροταφείο
  • Παλιό Μουσουλμανικό Νεκροταφείο
  • Παλιό Μουσουλμανικό Νεκροταφείο

Πληροφορίες

Τοποθεσία Χωριό Πλατάνι

Περιγραφή