Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Πρακτικό της 6ης συνεδρίασης του ΔΣ την 15η Φεβρουαρίου 2024

Στην Κω και στο γραφείο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω στην οδό Μητροπόλεως 1, σήμερα την 15η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ...
Περισσότερα

Ευχαριστήρια επιστολή προς το Βακούφ Κω από τον αντιδήμαρχο πρασίνου Σοφοκλή Δουδούς

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες, στην πρόεδρο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων ΒΑΚΟΥΦ Κω, κα ΕΛΒΑΝ ΚΟΤΖΑΟΓΛΑΝ, για την ευγενική της προσφορά στην υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου μας. Με εκτίμηση, Ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου Σοφοκλής Δουδούς

Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του ΔΣ την 12η Φεβρουαρίου 2024

Στην Κω και στο γραφείο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω στην οδό Μητροπόλεως 1, σήμερα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ...
Περισσότερα

Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του ΔΣ την 2η Φεβρουαρίου 2024

Στην Κω και στο γραφείο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω στην οδό Μητροπόλεως 1, σήμερα την 2η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ...
Περισσότερα

Πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του ΔΣ την 19η Ιανουαρίου 2024

Στην Κω και στο γραφείο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω στην οδό Μητροπόλεως 1, σήμερα την 19η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ...
Περισσότερα