Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Αποκατάσταση τεμένους Πλατάνι στη νήσο Κω

Στις 5/10/2021 και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μέσω τηλεδιάσκεψης με 14ο Θέμα την έγκριση του πρακτικού 2ου σταδίου, της Επιτροπής Διαγωνισμού με α/α συστήματος 181852 και την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό ανάδοχο για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΠΛΑΤΑΝΙ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ», που είναι η εργοληπτική επιχείρηση « ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ – ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε.», με α/α κατάθεσης 212067.


Κατεβάστε την πρόσκληση σε συνεδρίαση και το 2ο πρακτικό

Σχολιάστε