Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Έγκριση ισολογισμού εσόδων – εξόδων 2019

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αποφάσισε την έγκριση του αποσπάσματος πρακτικού της υπ’ αριθμ. 2/15-01-2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. (θέμα 5ο) του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω, αναφορικά με την “έγκριση του ισολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019” ο οποίος εμφανίζεται ως εξής:

  1. Έσοδα έτους 2019 Βακούφ Κω € 443.959,02
  2. Έξοδα έτους 2019 Βακούφ Κω € 401.302,21
  3. Αποθεματικό έτους 2019 € 42.657,31


Κατεβάστε την απόφαση έγκρισης του ισολογισμού για το οικονομικό έτος 2019

Σχολιάστε