Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Ευχαριστήρια επιστολή προς την επιχείρηση Χ. Πασχάλης & ΣΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Βακούφ Κω εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες του προς την επιχείρηση σας, Χ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ, για την δωρεάν προσφορά σας σε σιδηρικά και πλέγματα για την κατασκευή σενάζ των γύρω τοίχων στο καινούριο νεκροταφείο αλλά και για τις επανειλλημένες δωρεάν προσφορές σας προς το Βακούφ Κω.

Σχολιάστε