Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Σε συνέχεια των προληπτικών μέτρων που εξήγγειλε η Πολιτεία εναντίον της εξάπλωσης του κορωνοϊού, καλούμε τους Κώους μουσουλμάνους συμπολίτες μας να αποφεύγουν στο μέτρο του δυνατού τις πολυπληθείς συναθροίσεις κυρίως στον χώρο προσευχής στο Πλατάνι (αίθουσα γάμων), καθώς και σε όλους τους χώρους που τελούνται θρησκευτικές δραστηριότητες. Επίσης, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους για θρησκευτικούς λόγους, ενώ σε συμμόρφωση με την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10.03.2020 ΚΥΑ, να απέχουν από κάθε τυπική ή άτυπη εκπαιδευτική δομή (π.χ. μαθήματα Ιερού Κορανίου) και δομή δημιουργικής απασχόλησης.

Σε περίπτωση που εμφανίζετε συμπτώματα ύποπτα για κορωνοϊό, συμβουλευτείτε το γιατρό σας, μείνετε στο σπίτι σας και μην συμμετέχετε σε θρησκευτικές δραστηριότητες, καθότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μετάδοσης του ιού στους συμπολίτες μας.

Καλούμαστε όλοι να επιδείξουμε υπευθυνότητα και να προστατέψουμε όλα τα μέλη της κοινωνίας ακολουθώντας πιστά τα μέτρα προφύλαξης που ανακοινώνει η Πολιτεία.

Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση, μπορείτε να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

Σχολιάστε