Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Νέο Δ.Σ.

Στις 21/05/2018 πραγματοποιήθηκε η αλλαγή του διοικητικού συμβουλίου κατόπιν της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με Αρ.Πρωτ. 29412 και αποτελείται από τους:

Πρόδρος
κ. Κοτζαογλάν Ελβάν

Διαχειρίστρια
κ. Κυριτλή Μπετιά

Σύμβουλος
κ. Σαρρής Σουλεϊμάν

Σύμβουλος
κ. Πέτσαλη Ζεχρά

Σύμβουλος
κ. Ιμβραήμογλου Μπελκίς

Σχολιάστε