Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Ορισμός του Δ.Σ του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω

Εκ του υπουργείου παιδείας, θρησκευμάτων και αθλητισμού,

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8749/Θ1/25.01.2023 υπουργική απόφαση, ως προς τα μέλη του Δ.Σ του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω, και αντικαθιστούμε το 5ο μέλος ως εξής:

  • ΚΑΒΑΞΗΣ ΑΛΗΣ του ΑΒΔΟΥΛΛΑΧ, κάτοικο Κω, ως Μέλος, σε αντικατάσταση του ΤΟΚΜΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ.

Η θητεία του νέου μέλους του Δ.Σ. ΚΑΒΑΞΗ ΑΛΗΣ ισχύει μέχρι τη λήξη της θητείας του εν ενεργεία Δ.Σ.

Κατά τα λοιπά στοιχεία ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 8749/Θ1/25.01.2023 υπουργική απόφαση.

 


Κατεβάστε την περίληψη της διακηρύηεως

Σχολιάστε