Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Σχετικά με την ανάληψη από το Δήμο Κω του κόστους αποκατάστασης του Τεμένους Ντεφτερντάρ

Αγαπητοί συμπολίτες,

Σχετικά με την ανάληψη από το Δήμο Κω του κόστους αποκατάστασης του Τεμένους Ντεφτερντάρ στην πλατεία Ελευθερίας Κω, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε τα εξής:

Το Τέμενος Ντεφτερντάρ αποτελεί ιστορικό μνημείο της πόλης Κω, οι δε ζημιές που υπέστη από τον καταστροφικό σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017 δεν έχει καταστεί δυνατόν να αποκατασταθούν μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του Βακούφ Κω απευθύνθηκε στο Δήμο της Κω, ο οποίος, αφού ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις, θα αναλάβει το κόστος της αποκατάστασης.

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι, όποιο ποσό απαιτηθεί για την αποκατάσταση των ζημιών του Τεμένους, θα επιστραφεί από το Βακούφ Κω στο Δήμο διά της εκχώρησης στο Δήμο μισθωμάτων που το Βακούφ εισπράττει από την εκμίσθωση των καταστημάτων που βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου αυτού, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

Πλέον αυτού, στο Δήμο Κω θα παραχωρηθεί κατά χρήση χωρίς μίσθωμα ένα από τα νέα καταστήματα που θα προκύψουν στο ισόγειο, το οποίο, μετά την αποκατάστασή του, θα επανέλθει στην αρχική του κατάσταση, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί προς όφελος του Δήμου και της Κωακής κοινωνίας.

Ευελπιστούμε ότι οι απαραίτητες διαδικασίες και εγκρίσεις θα υλοποιηθούν άμεσα, ώστε το Τέμενος να αποκατασταθεί και να λειτουργήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Εκ μέρους όλων των Μουσουλμάνων της Κω, ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο μας για την υποστήριξη και την ισότιμη αντιμετώπιση των συμπολιτών μας.

Σχολιάστε