Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί στις 20 Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:45 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης με 18ο Θέμα: Έγκριση μελέτης, όρων δημοπράτησης, ορισμού επιτροπής διαγωνισμού και ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησής αυτού για το έργο «Αποκατάσταση τεμένους Πλατάνι στη νήσο Κω».

 


Κατεβάστε την πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σχολιάστε