Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Τέλεση προσευχής του Κουρμπάν μπαϊράμ

Η τέλεση προσευχής του Κουρμπάν μπαϊράμ θα γίνει στις 28/6/23 ημέρα Τετάρτη και ώρα 06:27 στο Πλατάνι στο χώρο προσευχής.

Σχολιάστε