Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Υπογραφή σύμβασης του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ DEFTERDAR ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΩ”

Για την εκτέλεση του έργου: “Αποκατάσταση Τεμένους Defterdar και της Κρήνης της Κάθαρσης στην Κω”, προϋπολογισμού εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριάντα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτών (980.035,11 €), εναρίθμου έργου της ΣΑΤΑ 014 – 2022ΤΑ01400067.

Στην Αθήνα σήμερα, στις 01 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, υπεγράφη η σύμβαση έργου.

 


Κατεβάστε την σύμβαση

Σχολιάστε