Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Εκμίσθωση με πλειοδοτικό διαγωνισμό του ισογείου καταστήματος 40 τ.μ. που αποτελεί τμήμα της ΚΜ 1274 Οικοδομών Πόλεως Κω .

Εκμίσθωση με πλειοδοτικό διαγωνισμό του ισογείου καταστήματος 40 τ.μ. που αποτελεί τμήμα της ΚΜ 1274 Οικοδομών Πόλεως Κω .

 

Εκμίσθωση με πλειοδοτικό διαγωνισμό του ισογείου καταστήματος 40 τ.μ. που αποτελεί τμήμα της ΚΜ 1274 Οικοδομών Πόλεως Κω . .Εκμίσθωση με πλειοδοτικό διαγωνισμό του ισογείου καταστήματος 40 τ.μ. που αποτελεί τμήμα της ΚΜ 1274 Οικοδομών Πόλεως Κω . .

Σχολιάστε