Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Μίσθωση αγροκτημάτων με πλειοδοτικό διαγωνισμό – Α/Π 265

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κώ, διακηρύττει ότι, Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κώ λαβών υπόψη την από 28-5-2008 έγγραφη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Βακούφ Κώ και τον Αστικό Κώδικα 634 που αφορά στην μίσθωση αγροκτημάτων...
Περισσότερα