Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Εκμίσθωση με πλειοδοτικό διαγωνισμό του ισογείου καταστήματος 24 τμ που αποτελεί τμήμα της ΚΜ 482 οικοδομών πόλεως Κω

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω, διακηρύττει ότι,

  1. Δυνάμει της με αριθμό 7/22-2-2022, έκτακτο θέμα, απόφαση του Δ.Σ. του Βακούφ Κω, εγκρίθηκε η μίσθωση με πλειοδοτικό διαγωνισμό του ισογείου καταστήματος 24 τμ που αποτελεί τμήμα της ΚΜ 482 οικοδομών πόλεως Κω.
  2. Η μίσθωση του ισογείου καταστήματος θα γίνει με φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό στα γραφεία του Βακούφ Κω και ενώπιον των μελών του Δ.Σ. του Βακούφ Κω.
  3. Η δημοπρασία θα γίνει στις 21-03-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. μέχρι 12:00 π.μ.
  4. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για 9 έτη.
  5. Το ισόγειο κατάστημα θα χρησιμοποιείτε αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή του πλήρες κειμένου της διακήρυξης θα απευθύνονται στα γραφεία του Βακούφ Κω, Μητροπόλεως 1 και στο τηλέφωνο 22420 22436.

 


Κατεβάστε την περίληψη της διακηρύξεως

Σχολιάστε