Νέα και ανακοινώσεις

του οργανισμού

Μίσθωση αγροκτημάτων με πλειοδοτικό διαγωνισμό ΜΑΡΤΙΟΣ 2024

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω, διακηρύττει ότι, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα 634 που αφορά στην μίσθωση αγροκτημάτων με πλειοδοτικό διαγωνισμό, και βάσει της με αριθμό 4/02-02-2024, θέμα 9ον, απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Βακούφ Κω, η απόφαση αυτή εγκρίθηκε νομίμως από την Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, την 21-02-2024 και με αρ. πρωτ. 5782, που αφορά την μίσθωση αγροκτημάτων με φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για μια τετραετία.

Οι κύριοι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται να απευθύνονται στα γραφεία του Βακούφ Κω, Μητροπόλεως 1, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2242 0 22436.

 


Κατεβάστε την προκήρυξη

Σχολιάστε