Σχετικά με τον οργανισμό

ιστορικό και πληροφορίες

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω είναι μη κρατικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 117 και 118 του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ Α’134/31-07-2021) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμόν 88878/Θ1 (ΦΕΚ Β’3960/26-07-2022) των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο Οργανισμός έχει κοινωφελή, μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα κι εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Βασική αποστολή του είναι η διαχείριση των κτιρίων, οικοπέδων, κτημάτων και γενικώς κάθε είδους αστικών, αγροτικών και δασικών ακινήτων, των κινητών περιουσιακών στοιχείων και των προσόδων που έχουν αφιερωθεί μέχρι τις 30.12.1947 υπέρ ευσεβούς, αγαθοεργού και εν γένει κοινωφελούς σκοπού ή υπέρ φιλανθρωπικού, θρησκευτικού, ευαγούς μη κερδοσκοπικού ιδρύματος, ιδίως υπέρ της διατήρησης, συντήρησης και λειτουργίας των μουσουλμανικών μνημείων, τεμενών, νεκροταφείων και λοιπών κοινωφελών δομών και της υλοποίησης φιλανθρωπικών δράσεων καθώς και η διαχείριση πάσης φύσεως ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων και προσόδων που περιέρχονται στην κυριότητα, νομή και κατοχή του.

Το Συμβούλιο του οργανισμού είναι πενταμελές και αποτελείται από Έλληνες πολίτες μουσουλμανικού θρησκεύματος, μόνιμους κατοίκους της Κω. Ο Οργανισμός είναι ιδιοκτήτης όλων των μουσουλμανικών τεμενών και νεκροταφείων στη νήσο Κω.

Για την ιστορία

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω είχε συσταθεί με το Κυβ. Διάταγμα 12/2-5-1929 του Ιταλού Κυβερνήτη των νήσων του Αιγαίου, το οποίο είχε διατηρηθεί σε ισχύ και μετά την προσάρτηση της Δωδεκανήσου στο Ελληνικό Κράτος με την 19/29-4-1947 προκήρυξη του Στρατιωτικού Διοικητή Δωδεκανήσου, η οποία είχε κυρωθεί με το ΛΔ’ Ψήφισμα της Α’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων. Ο Οργανισμός εξακολουθούσε να υφίσταται δυνάμει του άρθρου 13 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα και μετά την εισαγωγή του τελευταίου στην Δωδεκάνησο στις 30-12-1947 και έως την ψήφιση του Ν. 4821/2021 και την έγκριση του, νέου πλέον, Κανονισμού Λειτουργίας του Οργανισμού με την ανωτέρω αναφερόμενη Υπουργική Απόφαση.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Στοχοθέτηση του οργανισμού για το μέλλον και πάγιες θέσεις υπέρ των συμπολιτών μας.

Ιστορία

Αναστήλωση των 3 Τεμενών.

Ανακαίνιση

Ανακαίνιση του διαμερίσματος στην πλατεία Πλατανίου το οποίο ήταν μισθωμένο από τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο “Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ” Κώων Μουσουλμάνων.

Προσφορά

Προσφορά υλικών αγαθών στο Νοσοκομείο μετά από υπόδειξη του Διοικητή του Νοσοκομείου αξίας 200€ κάθε μήνα.

Στέγαση

Αγορά σπιτιού στη Αθήνα, για να μπορούν οι συμπολίτες μας προβλήματα υγείας να διαμένουν όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί.

Υποτροφίες

Υποτροφίες σε παιδιά που αρίστευσαν στις Πανελλαδικές.

Ολοκλήρωση

Ολοκλήρωση των 4 διαμερισμάτων στο Πλατάνι.

Ενίσχυση

Ουσιαστική ενίσχυση οικονομικά αδύναμων οικογενειών στο θέμα εκπαίδευσης των παιδιών τους.

Ο ΒΑΚΟΥΦ είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε για να βοηθάει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκες. Θα βαδίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, ανεξαρτήτως θρησκεύματος.

Ελβάν Κοτζαογλάν, πρόεδρος ΒΑΚΟΥΦ Κώ