Σχετικά με τον οργανισμό

ιστορικό και πληροφορίες

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Κτημάτων ΒΑΚΟΥΦ Κω συνεστήθη με το Κυβ. Διάταγμα 12/2-5-1929 του Ιταλού Κυβερνήτη των νήσων του Αιγαίου, το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την προσάρτηση της Δωδεκανήσου στο Ελληνικό Κράτος με την 19/29-4-1947 προκήρυξη του Στρατιωτικού Διοικητή Δωδεκανήσου, η οποία κυρώθηκε με το ΛΔ΄ Ψήφισμα της Α΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων.

Ο οργανισμός εξακολουθεί να υφίσταται δυνάμει του άρθρου 13 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα και μετά την εισαγωγή του τελευταίου στην Δωδεκάνησο στις 30-12-1947.

Το συμβούλιο του οργανισμού είναι πενταμελές και αποτελείται από μουσουλμάνους Έλληνες υπηκόους. Ο οργανισμός είναι ιδιοκτήτης όλων των μουσουλμανικών τεμενών και νεκροταφείων στη νήσο Κω.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Στοχοθέτηση του οργανισμού για το μέλλον και πάγιες θέσεις υπέρ των συμπολιτών μας.

Ιστορία

Αναστήλωση των 3 Τεμενών.

Ανακαίνιση

Ανακαίνιση του διαμερίσματος στην πλατεία Πλατανίου το οποίο ήταν μισθωμένο από τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο “Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ” Κώων Μουσουλμάνων.

Προσφορά

Προσφορά υλικών αγαθών στο Νοσοκομείο μετά από υπόδειξη του Διοικητή του Νοσοκομείου αξίας 200€ κάθε μήνα.

Στέγαση

Αγορά σπιτιού στη Αθήνα, για να μπορούν οι συμπολίτες μας προβλήματα υγείας να διαμένουν όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί.

Υποτροφίες

Υποτροφίες σε παιδιά που αρίστευσαν στις Πανελλαδικές.

Ολοκλήρωση

Ολοκλήρωση των 4 διαμερισμάτων στο Πλατάνι.

Ενίσχυση

Ουσιαστική ενίσχυση οικονομικά αδύναμων οικογενειών στο θέμα εκπαίδευσης των παιδιών τους.

Ο ΒΑΚΟΥΦ είναι ένας οργανισμός που ιδρύθηκε για να βοηθάει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκες. Θα βαδίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, ανεξαρτήτως θρησκεύματος.

Ελβάν Κοτζαογλάν, πρόεδρος ΒΑΚΟΥΦ Κώ