Ετικέτα

Αποκατάσταση Τεμένων

Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης του έργου «Αποκατάσταση του Τεμένους Defterdar και της κρήνης της κάθαρσης στη Κω»

Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης του έργου «Αποκατάσταση του Τεμένους Defterdar και της κρήνης της κάθαρσης στη Κω», προϋπολογισμού οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων, επτακοσίων ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (854.700,85€) χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) με Φ.Π.Α. (17%).  

Ανακοίνωση σημαντικών έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν μέσω του ταμείου ανάκαμψης

Χθες 10 – 3 – 2022 κατά την επίσκεψη της στο νησί της Ρόδου η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη ανακοίνωσε σημαντικά έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν μέσω του ταμείου ανάκαμψης μεταξύ αυτών και η αποκατάσταση του Τεμένους Defterdar στην Κω και...
Περισσότερα

Συνάντηση ενημέρωσης για τις εργασίες αποκατάστασης του Τεμένους Γαζί Χασάν Πασά στο Πλατάνι

Σήμερα 25 – 2 – 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση ενημέρωσης για τις εργασίες που πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα για την αποκατάσταση του Τεμένους Γαζί Χασάν Πασά στο Πλατάνι παρουσία της Προέδρου κα. Κοτζαογλάν Ελβάν και των μελών του Δ.Σ. του Βακούφ Κω, του...
Περισσότερα

Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει ο εργολάβος την αποκατάσταση του Τεμένους Γαζί Χασάν στο Πλατάνι Κω

Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει ο εργολάβος την αποκατάσταση του Τεμένους Γαζί Χασάν στο Πλατάνι Κω τονίζει η πρόεδρος του ΒΑΚΟΥΦ Κω, κ.Ελβάν Κοτζαογλάν. Το κόστος του έργου ανέρχεται στις 175.391,51 € και ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το όλο έργο εντός...
Περισσότερα

Υπογραφή της σύμβασης για αποκατάσταση του τεμένους στο Πλατάνι της Κω

Στη Ρόδο, την 4η Φεβρουαρίου 2022, υπεγράφει η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης του Τεμένους στο Πλατάνι στη νήσο Κω, με φάκελο έργου 26/2021 και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ α/α 181852, έναντι του συνολικού ποσού των €175.391,51, μεταξύ του Περιφερειάρχη Ντίου...
Περισσότερα

Τα Μουσουλμανικά τεμένη της Κω, θα επισκευαστούν από το Ταμείο Ανάκαμψης με ευθύνη του υπουργείου πολιτισμού

Τα Μουσουλμανικά τεμένη της Κω, θα επισκευαστούν από το Ταμείο Ανάκαμψης με ευθύνη του υπουργείου πολιτισμού, τονίζει η πρόεδρος του ΒΑΚΟΥΦ Κω, Ελβάν Κοτζογλάν η οποία σημειώνει πως οι πέντε μελέτες που εκκρεμούν θα πρέπει να καλυφθούν από το Βακούφ για να...
Περισσότερα

Τηλεδιάσκεψη με θέμα την αναστήλωση του Τεμένους Γαζί Χασαν Πάσα (Λοντζα)

Τηλεδιάσκεψη με θέμα την αναστήλωση του Τεμένους Γαζί Χασαν Πάσα στην πλατεία Πλατανου (Λοντζας) με την συμμετοχή: από το Υπουργείο Πολιτισμού της κα. Ελισαβεθ Λεία Μπαλογλου και της κα. Αικατερίνης Μπιχτας, από το Τμήμα Αναστηλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινων Μνημείων του κ. Θεμιστοκλή...
Περισσότερα

Αποκατάσταση τεμένους Πλατάνι στη νήσο Κω

Στις 5/10/2021 και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μέσω τηλεδιάσκεψης με 14ο Θέμα την έγκριση του πρακτικού 2ου σταδίου, της Επιτροπής Διαγωνισμού με α/α συστήματος 181852 και την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό ανάδοχο...
Περισσότερα