Ετικέτα

Μίσθωση κτήματος

Μίσθωση αγροκτημάτων με πλειοδοτικό διαγωνισμό – αρ. πρωτ. 115 / 2020

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω διακηρύττει ότι, Δυνάμει της με αριθμό 12/1-7-2020, θέμα 4ο, απόφαση του Φ.Σ. του Βακούφ Κω, εγκρίθηκε η μίσθωση με πλειοδοτικό διαγωνισμό, 15 αγροκτημάτων που βρίσκονται στην Κω, εξοχή και σε διάφορα χωριά της Κω....
Περισσότερα

Μίσθωση ενός κτήματος συμπεριλαμβανομένου και ενός κτιρίου 200 τ.μ. με πλειοδοτικό διαγωνισμό

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κώ διακηρύττει ότι, δυνάμει της με αριθμό 7/20-5-2015, θέμα 1ον , με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κώ, εγκρίθηκε νομίμως από τον Κυβερνητικό Επίτροπο του Βακούφ Κω η μίσθωση ενός κτήματος...
Περισσότερα