Ετικέτα

Μίσθωση κτήματος

Μίσθωση αγροκτημάτων με πλειοδοτικό διαγωνισμό ΝΟΕ 2023

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω, διακηρύττει ότι, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα 634 που αφορά στην μίσθωση αγροκτημάτων με πλειοδοτικό διαγωνισμό, και βάσει της με αριθμό 26/18-10-2023, θέμα 1ον, απόφαση...
Περισσότερα

Μίσθωση με πλειοδοτικό 33 αγροκτημάτων στην εξοχή και σε διάφορα χωρία της Κω

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω διακηρύττει ότι, Δυνάμει της με αριθμό 17/14-07-2023, θέμα 1ο , απόφαση του Δ.Σ. του Βακούφ Κω, εγκρίθηκε η μίσθωση με πλειοδοτικό διαγωνισμό 33 αγροκτημάτων που βρίσκονται στην Κω εξοχή και σε διάφορα χωριά της...
Περισσότερα

Μίσθωση αγροκτημάτων με πλειοδοτικό διαγωνισμό, αρ. πρωτ. 151

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω, διακηρύττει ότι, Δυνάμει της με αριθμό 15/10-7-2022, θέμα 5ο, απόφαση του Δ.Σ. του Βακούφ Κω, εγκρίθηκε η μίσθωση με πλειοδοτικό διαγωνισμό 31 αγροκτημάτων που βρίσκονται στην Κω εξοχή και σε διάφορα χωριά της Κω....
Περισσότερα

Μίσθωση αγροκτημάτων με πλειοδοτικό διαγωνισμό – αρ. πρωτ. 115 / 2020

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω διακηρύττει ότι, Δυνάμει της με αριθμό 12/1-7-2020, θέμα 4ο, απόφαση του Φ.Σ. του Βακούφ Κω, εγκρίθηκε η μίσθωση με πλειοδοτικό διαγωνισμό, 15 αγροκτημάτων που βρίσκονται στην Κω, εξοχή και σε διάφορα χωριά της Κω....
Περισσότερα

Μίσθωση ενός κτήματος συμπεριλαμβανομένου και ενός κτιρίου 200 τ.μ. με πλειοδοτικό διαγωνισμό

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κώ διακηρύττει ότι, δυνάμει της με αριθμό 7/20-5-2015, θέμα 1ον , με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κώ, εγκρίθηκε νομίμως από τον Κυβερνητικό Επίτροπο του Βακούφ Κω η μίσθωση ενός κτήματος...
Περισσότερα