Ετικέτα

Προκήρυξη

Εκμίσθωση με πλειοδοτικό διαγωνισμό του ισογείου καταστήματος 24 τμ που αποτελεί τμήμα της ΚΜ 482 οικοδομών πόλεως Κω

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω, διακηρύττει ότι, Δυνάμει της με αριθμό 7/22-2-2022, έκτακτο θέμα, απόφαση του Δ.Σ. του Βακούφ Κω, εγκρίθηκε η μίσθωση με πλειοδοτικό διαγωνισμό του ισογείου καταστήματος 24 τμ που αποτελεί τμήμα της ΚΜ 482 οικοδομών πόλεως...
Περισσότερα

Μίσθωση αγροκτημάτων με πλειοδοτικό διαγωνισμό

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω, διακηρύττει ότι, Δυνάμει της με αριθμό 13/29-7-2021, έκτακτο θέμα 1ο, απόφαση του Δ.Σ. του Βακούφ Κω, εγκρίθηκε η μίσθωση με πλειοδοτικό διαγωνισμό 39 αγροκτημάτων που βρίσκονται στην Κω εξοχή και σε διάφορα χωριά της...
Περισσότερα

Προκήρυξη διαγωνισμού για την αποκατάσταση του Τεμένους στο Πλατάνι από την περιφέρεια νοτίου Αιγαίου

Η παρούσα σύμβαση, έχει ως αντικείμενο την αποκατάσταση του Τεμένους “ΠΛΑΤΑΝΙ” που βρίσκεται στον οικισμό ΠΛΑΤΑΝΙ του Δήμου Κω στη νήσο Κω λόγω των μεγάλων βλαβών που υπέστη από τον μεγάλο σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017. Συγκεκριμένο το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα...
Περισσότερα

Πρόσληψη λογιστή για τις ανάγκες του οργανισμού

Το Δ.Σ. του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω, έχοντας υπόψη : Το άρθρο 17 του υπ’ αριθμόν 12/2-5-1929 Τοπικού Διατάγματος «Περί αναδιοργανώσεως και διαχείρισης των περιουσιών Βακούφ», Την υπ’ αριθμόν 19/29-4-1947 Προκήρυξη του τέως Στρατιωτικού Διοικητή Δωδεκανήσου, Την υπ’ αριθμόν 5/3-2-2021 απόφαση...
Περισσότερα

Πρόσληψη υπαλλήλου εισπράκτορα – γραμματέα και εκτελών εξωτερικές εργασίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Δ.Σ. του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω, έχοντας υπόψη : Το άρθρο 17 του υπ’ αριθμόν 12/2-5-1929 Τοπικού Διατάγματος «Περί αναδιοργανώσεως και διαχείρισης των περιουσιών Βακούφ», Την υπ’ αριθμόν 19/29-4-1947 Προκήρυξη του τέως Στρατιωτικού Διοικητή Δωδεκανήσου, Την υπ’ αριθμόν 13/5-7-2020...
Περισσότερα

Πρόσληψη εργάτη γενικών καθηκόντων για τα νεκροταφεία της Κω

Το Δ.Σ. του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω, έχοντας υπόψη: Το άρθρο 17 του υπ’ αριθμόν 12/2-5-1929 Τοπικού Διατάγματος «Περί αναδιοργανώσεως και διαχείρισης των περιουσιών Βακούφ», Την υπ’ αριθμόν 19/29-4-1947 Προκήρυξη του τέως Στρατιωτικού Διοικητή Δωδεκανήσου, Την υπ’ αριθμόν 1/8-1-2020 απόφαση του...
Περισσότερα

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη υπαλλήλου εισπράκτορα

Το Δ.Σ. του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω, έχοντας υπόψη: Το άρθρο 17 του υπ’ αριθμόν 12/2-5-1929 Τοπικού Διατάγματος “περί αναδιοργανώσεως και διαχείρισης των περιουσιών Βακούφ” και την υπ’ αριθ. 19/29-4-1947 Προκήρυξη του τέως Στρατιωτικού Διοικητή Δωδεκανήσου. Την υπ’ αριθ. 22/1-11-2019 απόφαση...
Περισσότερα

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανακαίνιση οικίας του Βακούφ στο Πλατάνι

Η πρόεδρος του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ Κω προκηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της ανακαίνισης της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς. Δυνάμει της με αριθμό 22/1-11-2019, θέμα 6ο, απόφαση του Δ.Σ. του Βακούφ Κω, εγκρίθηκε η ανακαίνιση...
Περισσότερα