Ημέρα

23 Ιουλίου, 2018

Γεωλογική γεωτεχνική μελέτη στα πλαίσια της μελέτης αποκατάστασης τεμένους

Η Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κώ, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο διαγωνισμό η ανάθεση της μελέτης του έργου: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΜΕΝΟΥΣ Defterdar ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΩ» που αποτελεί υποστηρικτική μελέτη για...
Περισσότερα